top of page

Sprawozdanie z realizacji projektu
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
"Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo"
w roku szkolnym 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/ 2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu czytelniczego „Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”, skierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych, bibliotek publicznych, szkół specjalnych, szkół średnich oraz szkół policealnych.

Celami projektu było m. in.

  • rozwijanie kultury czytelniczej dzieci;

  • kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą;

  • promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi;

  • promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placówkach oświatowych;

  • promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej;

  • promowanie literatury regionalnej i światowej.

Aby uzyskać Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” nasza szkoła musiała zrealizować dwa zadania obowiązkowe oraz dwa dodatkowe.

 

Pierwszym zadaniem obowiązkowym było zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników z ogólnej liczby zapisanych do placówki. Zadanie to zrealizowaliśmy, ponieważ na 371 uczniów szkoła zdobyła 319 sprawności czytelniczych.

Drugim zadaniem obowiązkowym była promocja baśni i legend. W ramach realizacji tego zadania 21 listopada w naszej szkole odbył się Wieczór Legend pod hasłem: ,,Lidzbark w legendach, wierszach i piosenkach”, który nieprzypadkowo dotyczył naszej miejscowości. Był ściśle związany z 100. rocznicą powrotu Lidzbarka do Macierzy, która przypadała 18 stycznia 2020 roku. Celem tego spotkania było poszerzenie wiedzy naszych uczniów na temat historii Lidzbarka oraz budzenie lokalnego patriotyzmu. Wieczór Legend rozpoczął się od wysłuchania Sygnału Lidzbarka. Specjalnie na tę okazję zaproszony gość, historyk, pani Ewa Rzeszutko zapoznała uczniów z historią Lidzbarka do roku 1920, przybliżając im fakty historyczne, które wpłynęły na losy mieszkańców. Dzieci poznały też legendy, dotyczące Lidzbarka i jego okolic (np. o początkach powstania Lidzbarka, o jego rodowodzie czy też herbie).

Podczas wieczoru uczniowie mieli okazję cofnąć się o kilka wieków. Oglądając bardzo ciekawą interpretację jednej z lidzbarskich legend, przygotowaną w formie pantomimy przez uczniów klasy V dzieci przeniosły się w świat fantazji.

Sami uczniowie również bardzo aktywnie włączyli się w realizację tematyki wieczoru. Przy dźwiękach muzyki Szopena młodzi lidzbarczanie zaprezentowali przygotowane wiersze i legendy o Lidzbarku, które wzbudziły dużo emocji. Uczniowie zaprezentowali też piosenki o Lidzbarku, których słowa napisały nauczycielki. Podczas konkursu wiedzy o Lidzbarku dzieci popisały się niesamowitą wiedzą na temat naszej miejscowości i okolic. Miały też okazję zaobserwować jak zmienia się nasze miasto. W zabawie porównywały wygląd współczesnego Lidzbarka z Lidzbarkiem z dawnych czasów i przyporządkowywały zdjęcia archiwalne do współczesnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia jakim był Wieczór Legend uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt. ,,Lidzbark, moja mała Ojczyzna”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce podczas tego wieczoru.

Wśród zadań dodatkowych nasza szkoła mogła wybrać dwa dowolne działania o charakterze czytelniczym.

Pierwszym z działań było zorganizowanie Nocy Bibliotek 2019. W piątek 4 października w godz. 2000-2200 szkolna biblioteka zorganizowała dla uczniów klas III imprezę czytelniczą. Na uczestników imprezy czekał baśniowy escape room. Zadaniem trzecioklasistów było zrobić porządek w baśniach, znaleźć kod do kłódki i wyjść z biblioteki. Aby to wykonać musieli m. in. rozwiązać zagadki, rebusy, wykreślanki, ułożyć puzzle i to wszystko przy świetle latarek, bo w bibliotece (jak na noc przystało) panowała ciemność.

Jako zadanie drugie w związku z obchodami Dnia Pluszowego Misia 25 listopada szkolna biblioteka zaprosiła pierwszoklasistów na zajęcia, podczas których dzieci poznały historię pluszowego misia, a także zwyczaje i gatunki prawdziwych niedźwiedzi. Uczniowie mieli także możliwość przekonania się, że misie to nie tylko pluszaki, ale również bohaterowie wielu książek. W czasie spotkania nie zabrakło wspólnych zabaw. Pierwszoklasiści musieli między innymi ułożyć misie z figur geometrycznych, zaśpiewać piosenkę, a także udzielić odpowiedzi w specjalnie przygotowanym quizie. Dzieci oczywiście przyszły do biblioteki wraz ze swoimi ukochanymi przytulankami, o których ciekawie opowiadały, a na zakończenie mogły wypożyczyć książki z misiowymi bohaterami.

Mamy nadzieję, że udział projekcie pozytywnie wpłynął na rozwój kultury czytelniczej naszych uczniów, a czytanie książek stało się sposobem wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu miały przekonać uczniów, że warto poświęcić trochę czasu książce, bo nic tak nie rozwija jak czytanie.

bottom of page